Pohranjivanje prijevoda

Broj stranica mora biti broj veći od 0 !