Naručitelji prijevoda

Uvjeti korištenja

3.1. Tko je Naručitelj?
Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje usluge od Prevoditelja.
Naručitelj je suglasan s činjenicom da je isključivo on odgovoran za svoj odabir Prevoditelja i njegovu kompatibilnost s pojedinim prijevodom i sposobnost da određeni prijevod uspješno privede kraju.
Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe ovih Uvjeta korištenja.

3.2. Kreiranje računa – registracija Naručitelja
Naručitelj se registrira unosom upita za prijevod.
Pritom se kreira privremeni korisnički račun koji je aktivan do završetka prijevoda ili otkazivanja upita.
Kod unosa upita, kao i kod ispunjavanja ostalih obrazaca na ovim stranicama, Naručitelj je obvezan davati istinite, potpune i točne podatke.

3.3. Odgovornosti Naručitelja
Kada Naručitelj započne suradnju s Prevoditeljem na nekom prijevodu, istovremeno stupaju na snagu prava i obveze koje imaju jedan prema drugom.

3.4. Suradnja
Korisnici ovih stranica su svjesni da poslovna suradnja omogućena ovim stranicama, kao ni ovi Uvjeti korištenja, ne stvaraju nikakav oblik partnerstva ili radnog odnosa između Korisnika te Korisnika i Online Burze Prijevoda.

3.5. Reklamiranje
Online Burza Prijevoda ima pravo na svojim stranicama, osim ako Naručitelj jasno ne iskaže svoje neslaganje, javno prikazati ime i logo njegove tvrtke te opise upita za prijevod koje je unio na ovim stranicama.

3.6. Kontaktiranje
Online Burzi Prijevoda dozvoljeno je kontaktirati Naručitelja elektroničkim putem, jer je to neophodno kako bi ove stranice uspješno funkcionirale.
Online Burzi Prijevoda dozvoljeno je također kontaktirati Naručitelja elektroničkim putem u svrhu ponude novih proizvoda i usluga.

3.7. Naknade
Sve se naknade i iznosi na ovim stranicama iskazuju u hrvatskim kunama. Isto se tako i sva plaćanja vrše u hrvatskim kunama.

3.8. Formiranje ponuda – cijena prijevoda
Ponude, tj. cijene prijevoda formiraju se na dva načina:

1. Ako kod unosa upita za prijevod Naručitelj priloži materijal, Prevoditelji će svoje ponude kreirati za prijevod cjelokupnog materijala kojeg je Naručitelj unio.

2. Ako kod unosa upita za prijevod Naručitelj ne priloži materijal, Prevoditelji će svoje ponude kreirati za karticu teksta (jednu prevoditeljsku karticu čini 1500 znakova s prazninama).

3.9. Prigovor na prijevod
Naručitelj ima pravo podnijeti prigovor na prevedeni tekst u roku od sedam (7) dana od uplate cjelokupnog iznosa.
U tom će se slučaju djelatnici Online Burze Prijevoda uključiti u razrješenje prigovora na način da će od odabranog Prevoditelja zatražiti ispravak, a po potrebi će ispravak zatražiti od drugog Prevoditelja ili organizirati komisiju za kontrolu i ispravak prijevoda.
U slučaju da se utvrdi opravdanost prigovora, Prevoditelj snosi troškove kontrole i novog prijevoda.
Ako komisija utvrdi da je prijevod kvalitetan, Online Burza Prijevoda snosi troškove kontrole, a Prevoditelj dobiva odgovarajuću naknadu za prijevod.

3.10. Otkazivanje prijevoda
Naručitelj može otkazati Prevoditelju posao u tijeku, a dužan mu je nadoknaditi učinjene troškove i prevedeni materijal do trenutka otkazivanja.

3.11. Izbjegavanje plaćanja provizije
Zabranjeno je privatnim kanalima, tj. izvan stranica Online Burze Prijevoda, dogovarati cijene pojedinog prijevoda kako bi se postigla bolja cijena ili izbjeglo plaćanje provizije koja je vlasnicima Online Burze Prijevoda potrebna za pokrivanje manipulativnih troškova, održavanje i oglašavanje ovih stranica.
Na ovim se stranicama ne toleriraju takvi ili slični postupci, zato molimo Korisnike koji uoče bilo kakvo neprimjereno ponašanje da odmah kontaktiraju djelatnike Online Burze Prijevoda.

3.12. Kontaktiranje među korisnicima
Online Burza Prijevoda je prostor u kojem nema direktnog kontakta Prevoditelja i Naručitelja, to znači da Naručitelj ne smije isticati adresu svoje e-pošte, broj telefona, mobitela i sl. (osim kod unosa Upita za prijevod u zatražena polja). U slučaju da tijekom realizacije pojedinog prijevoda postoji potreba za komunikacijom s Prevoditeljem ili djelatnicima Online Burze Prijevoda, Naručitelj treba koristiti preporučene kanale za komunikaciju.

Za sva pitanja, nedoumice ili poteškoće, unesite komentar na stranici Komentari i upiti.

Napomena:
Naručiteljima preporučujemo da pročitaju i ostatak Uvjeta korištenja, tj. dio koji je namijenjen Prevoditeljima te Opći dio.