Prevoditelji

Uvjeti korištenja

2.1. Tko je Prevoditelj?
Prevoditelj je osoba koja se registrira na stranicama Online Burze Prijevoda na www.prevedi.hr te je svojim znanjem, vještinama i obrazovanjem voljna i sposobna pružati Naručiteljima usluge prevođenja raznih materijala s hrvatskog na neki strani jezik ili obrnuto te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik.
Prevoditelj se obvezuje pružati usluge prevođenja u skladu s ovim Uvjetima korištenja, poštujući pritom valjane prevoditeljske standarde.

2.2. Registracija – status registriranog Prevoditelja
Prevoditelj dobiva status registriranog Prevoditelja unosom adrese svoje e-pošte u obrazac za registraciju, potrebnih podataka u obrazac Opći podaci te odabirom jezika s/na koje prevodi u obrascu „Odabir jezika“.
Nakon što obavi ove korake, tj. stekne status registriranog Prevoditelja, omogućeno mu je sudjelovanje na Online Burzi Prijevoda.
Kod registracije, kao i kod ispunjavanja ostalih obrazaca na ovim stranicama, Prevoditelj je obvezan davati istinite, potpune i točne podatke te ih po potrebi ažurirati.

2.3. Odgovornosti Prevoditelja
Kada Prevoditelj započne suradnju s Naručiteljem na nekom prijevodu, istovremeno stupaju na snagu prava i obveze koje imaju jedan prema drugom.

2.4. Suradnja
Korisnici ovih stranica svjesni su da poslovna suradnja omogućena ovim stranicama, kao ni ovi Uvjeti korištenja, ne stvaraju nikakav oblik partnerstva ili radnog odnosa između Korisnika te Korisnika i Online Burze Prijevoda.

2.5. Obveze i dužnosti Prevoditelja
• Prevoditelj je dužan poštovati dogovorene rokove prijevoda
• prijevod je dužan obaviti stručno i kvalitetno
• prema preuzetom materijalu za prijevod, kao i prema samom Naručitelju, dužan je postupati odgovorno i savjesno
• u slučaju da mora doći do kašnjenja isporuke prevedenog materijala iz opravdanih razloga (a to nije kvar na računalu, fax-u i sl.), Prevoditelj je dužan obavijestiti Naručitelja
• dužan je čuvati informacije i poslovne tajne do kojih je došao surađujući s Naručiteljem, ali nije odgovoran ni za sadržaj izvornika ni za prevedeni tekst, kao ni za posljedice koje oni mogu imati
• Prevoditelj jamči točnost svojih prijevoda

2.6. Lektura prevedenog materijala
Naručiteljima koji trebaju prijevod vrlo visoke kvalitete ili za objavu u tisku ili sredstvima javnog priopćavanja, preporučuje se jezična lektura. Za eventualne prigovore na nelektorirane tekstove, Prevoditelj ne može preuzeti odgovornost.

2.7. Otkazivanje projekta
Prevoditelj se obvezuje da će u slučaju nemogućnosti izvršenja preuzetih obveza zbog iznenadnih i opravdanih okolnosti, odmah obavijestiti Naručitelja.

2.8. Kontaktiranje
Online Burzi Prijevoda dozvoljeno je kontaktirati Prevoditelja elektroničkim putem, jer je to neophodno kako bi ove stranice uspješno funkcionirale.
Online Burzi Prijevoda dozvoljeno je također kontaktirati Prevoditelja elektroničkim putem u svrhu ponude novih proizvoda i usluga.

2.9. Naknade
Sve se naknade i iznosi na ovim stranicama iskazuju u hrvatskim kunama. Isto se tako i sva plaćanja vrše u hrvatskim kunama.

2.10. Izbjegavanje plaćanja provizije
Zabranjeno je privatnim kanalima, tj. izvan stranica Online Burze Prijevoda, dogovarati cijene pojedinog prijevoda kako bi se postigla bolja cijena ili izbjeglo plaćanje provizije koja je vlasnicima Online Burze Prijevoda potrebna za pokrivanje manipulativnih troškova, održavanje i oglašavanje ovih stranica.
Na ovim se stranicama ne toleriraju takvi ili slični postupci, zato molimo Korisnike koji uoče bilo kakvo neprimjereno ponašanje, da odmah kontaktiraju djelatnike Online Burze Prijevoda.

2.11. Kontaktiranje među Korisnicima
Online Burza Prijevoda je prostor u kojem nema direktnog kontakta Prevoditelja i Naručitelja, to znači da Prevoditelj ne smije isticati adresu svoje e-pošte, broj telefona, mobitela, fax-a i sl. (osim kod unosa svojih podataka u zatražena polja).
U slučaju da tijekom realizacije pojedinog prijevoda postoji potreba za komunikacijom s Naručiteljem (npr. pitanje u vezi terminologije i sl.), Prevoditelj treba koristiti preporučene kanale za komunikaciju.

Ako imate pitanja ili želite prijaviti neku nepravilnost u poslovanju na www.prevedi.hr, molimo Vas da kontaktirate djelatnike Online Burze Prijevoda na Komentari i upiti.

Prevoditeljima preporučujemo da pročitaju i ostatak Uvjeta korištenja, tj. dio koji je namijenjen Naručiteljima te Opći dio.